[LYRICS] Family - Accoustic Sweet Indonesian TranslateFAMILY -  ACOUSTIC SWEET TERJEMAHAN INDONESIA

고단한 하룰 보내고
무거운 발걸음을 떼
모두가 잠든 밤에
조심스레 문을 열죠
익숙한 엄마의 냄새
날 기다렸을 식탁위엔
오늘도 고생했다
한마디 쪽지에 울죠
사랑한다는 말은 안해도
분명히 우린 느낄 수 있죠
힘든 세상에 주저 앉고 싶어질 때
다시 일으켜주는 내 가족
막연한 꿈을 쫓을 때
모두 비웃는 듯 할 때
말없이 어깰 만져준
아빠의 손에 또 울죠
사랑한다는 말은 안해도
분명히 우린 느낄 수 있죠
힘든 세상에 주저 앉고 싶어질 때
다시 일으켜주는 내 가족
삶의 무게에 지쳐 힘들때
맘에도 없는 짜증도 냈죠
모자란 내 이기심에 몰랐던거죠
나보다 더 많이 아파했음을
힘이 들땐 잠시 눈을 감아요
보이지 않아도 느낄 수 있는
사랑이 있음을 곧 알게 될걸요
소중한 내 가족
사랑한다는 말은 안해도
분명히 우린 느낄 수 있죠
힘든 세상에 주저 앉고 싶어질 때
다시 일으켜주는 내 가족
내 부족함까지 다 알아도
내 모자란 가슴마저
사랑으로 감싸죠
내겐 무엇과도 바꿀 수 없는 소중함이죠
어느새 내가 웃고 있네요

*******

...

hmmm somedays, i feel lonely, i dunno why.
but i make sure~ my parent.. my family.... walaupun mereka jarang ngungkapin cintanya ke gue~ gue tau dia sayang sama gue~ kkkkk

hmmm itu juga yang gue harapin dari PJB. dia nganggep gue as his fam. hmm gue pun juga berharap si Hyo Sung juga nganggep gue as his fam. dan lagi-lagi... oppa gebetan gue...

gue g mau kehilangan dia. jadi~ gue pengen nganggep dia as oppa gue. gue pengen dia nganhgep gue as his sister too...
toh juga, cinta sesungguhnya adalah ketika lu sayang ke orang dan lu ga ingin kehilangan dia,walaupun perasaan lu ga ke bales. hehehehe

ok dah

 i will back, as soon as possible ♥

Thanks for reading 📚
Thanks for visiting 🏃

***********Enjoy your life, Enjoy your Diet. karena cantik itu butuh usaha hihihi

♥ DONT FORGET TO READ THE OTHER POST, FOR THE OTHER EXPERIENCES ♥

Also visit to my korean blog

★★★ STAR's DIARY ★★★

and follow my instagram at imey2901

Or subscribe my channel youtube >> imey's diary << for get my new others video! ♥♥♥

Thanks for reading

And for last but not really last

XOXO and ANNYEOOOOOONGGGGG ♥♥♥


🙋Comments

Popular posts from this blog

Visit Find Kapoor Store in Seoul

Go To Art Box at Myeongdong, Seoul, South Korea

Jajanan Ringan Korea Tinggi Kalori